Privacybeleid SeniorWeb Alkmaar

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze vrijwilligers, donateurs en cursisten is van essentieel belang voor onze activiteiten. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens
Van vrijwilligers, donateurs en cursisten worden door SeniorWeb Alkmaar de persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. SeniorWeb Alkmaar houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Dat wil zeggen:

Dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor uitnodigingen of informatie (recht op verzet).

Welke gegevens verzamelt SeniorWeb Alkmaar?
SeniorWeb Alkmaar verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie of telefonisch.

Wie heeft inzage in de gegevens?
Stichting senior WEB Alkmaar, KvK 37081639, gevestigd in Alkmaar, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Stichting senior WEB Alkmaar gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in:

 • Als een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • Als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen SeniorWeb Alkmaar en de vrijwilliger, donateur of cursusdeelnemer;
 • Als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • Als dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole;

Als de vrijwilliger, donateur of cursusdeelnemer schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven.

Wat doet SeniorWeb Alkmaar met uw gegevens?
SeniorWeb Alkmaar legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het vrijwilligerschap, donateurschap, cursusdeelname, en/of om u te informeren over relevante activiteiten en diensten van SeniorWeb Alkmaar. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over SeniorWeb Alkmaar te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens, donateursnummer en de registratie van deelname aan diensten van SeniorWeb Alkmaar.
SeniorWeb gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
Gegevens van vrijwilligers, donateurs en cursisten worden gebruikt voor bestuursinformatie, dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.
Alle persoonsgegevens rondom het vrijwilligerschap, donateurschap of cursusdeelname worden door SeniorWeb Alkmaar vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van administratieve handelingen, zoals betaling van donateursbijdrage en/of cursusgelden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien.

Als u geen prijs stelt op informatie over relevante activiteiten en diensten van SeniorWeb Alkmaar per e-mail of fysieke post dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan:

 • SeniorWeb Alkmaar, t.a.v. Penningmeester, Brahmsstraat 35, 1817 HD Alkmaar;
 • Of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen SeniorWeb Alkmaar organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Organisatorisch: alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens.
 • Technisch: binnen SeniorWeb Alkmaar wordt beveiligingstechnologie toegepast. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacy beleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen.
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.