Algemene cursusvoorwaarden

Aanmeldingen
Door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen naar het opgegeven adres, wordt u voor een ingeplande cursus op volgorde van binnenkomst ingeschreven voor de opgegeven cursus. De inschrijving wordt bevestigd middels brief c.q. e-mail.

Voor een niet ingeplande cursus geeft u vrijblijvend aan belangstelling te hebben voor een cursus en daarbij de dagdelen dat u kunt deelnemen. Zodra voldoende aanmelding zijn ontvangen, zal de cursus worden ingepland. U wordt daarover geïnformeerd per telefoon of email.

Cursusgeld
Het cursusgeld van een cursus c.q. workshop is inclusief het lesmateriaal, tenzij anders staat aangegeven bij de informatie van de betreffende cursus/workshop. Het lesmateriaal voor een cursus c.q. workshop bestaat uit o.a. een cursusboek en/of een door SeniorWeb Alkmaar vervaardigd naslagwerk en eventueel aangevuld met een door SeniorWeb Alkmaar vervaardigde CD met oefenmateriaal.

Het te gebruiken computerprogramma behoort niet tot de lesmaterialen.  

Betaling
Het cursusgeld wordt betaald via een incasso machtiging, deze wordt in de week dat de cursus start geïncasseerd.

Donateurs
Donateurs van SeniorWeb Alkmaar krijgen een korting van 5% op het cursusgeld.

Terugbetaling
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde cursusgelden.

Doorgaan van een cursus/workshop
Het aantal deelnemers is bepalend voor het doorgaan van een cursus/workshop. Alleen bij voldoende belangstelling gaat de cursus/workshop door.

Deelneming aan de cursus geschiedt op eigen risico.
Stichting SeniorWeb Alkmaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens door Stichting SeniorWeb Alkmaar georganiseerde activiteiten.