SeniorWeb Alkmaar heeft een samenwerkingsverband met de bibliotheek Kennemerwaard gesloten, en heeft dientengevolge intrek genomen in de bibliotheek in De Mare. Uiteraard is ons onderkomen in De Rekere niet meer te bezoeken. Er is dus geen inloopmiddag meer. Ook onze activiteiten in Het Slimste Huis zijn gestopt en verplaatst naar de bibliotheek.

Ten gevolge van de ontwikkelingen van de Covid-19 pandemie heeft het bestuur van SeniorWeb Alkmaar daarom de navolgende beslissingen genomen.

De voorgenomen herstart van de in maart jl. afgebroken cursussen dit najaar, zijn afgelast. De cursisten hiervan verkrijgen in de komende weken restitutie van de niet verkregen cursusdagdelen.
Belangstellenden voor een activiteit bij ons, worden bij telefonisch of mailcontact verzocht om onze website www.seniorweb-alkmaar.nl nauwgezet te volgen.

Zodra bekend is over aanvang van onze activiteiten, zal daar ruim de informatie hierover op zijn vermeld zoals, cursusrooster en informatie over de huisregels, zoals vanuit RIVM en de Bibliotheek zijn opgelegd.

Zoals nu bekend zijn er geen activiteiten tot aan eind december 2020 bij SeniorWeb Alkmaar te verwachten, gezien de huidige tweede uitbraak van het Coronavirus. We bekijken we de mogelijkheden hoe we via een videovergadering onze cursisten kunnen begeleiden bij de lessen. In november kunnen we hier meer over berichten.

Vanuit de zorg voor onze vrijwilligers en cursisten, zijn wij als bestuur van mening tot deze maatregelen te moeten komen. Wij houden u zodra bekend is dat de restricties ruimer kunnen worden toegepast, bijtijds op de hoogte van een eventuele start medio januari 2021.

Voor nadere vragen kunt u een e-mail sturen naar cursus@seniorweb-alkmaar.nlof bel naar telefoonnummer: 06 – 12 43 78 50.
 
Volg ons nieuws op onze website: www.seniorweb-alkmaar.nl.
 
Bestuur SeniorWeb Alkmaar